avis legal

En relació al cumpliment de la Llei de Protecció de Dades, els informem que les dades personals facilitades per vostè a qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web queden emmagatzemats en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de Comunicación Global, S.L., societat de nacionalitat espanyola amb el CIF B62888698 i domicili social al C/ Joncar 47-51 local 12, 08005 Barcelona (Espanya) i seran tractats amb mètodes automatitzats amb la única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició que li otorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o email, o directament en aquest lloc web.

La finalitat fonamental d'aquest lloc Web és permetre la realització de propostes de negoci i comercials entre empreses, motiu pel qual guardem el correu electrònic amb la única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu ha estat destinat per relacions professionals, i no personals. Les dades contingudes a la Base de Dades que permet la realització d'aquest servei, es refereixen exclusivament a Empreses i Professionals, i no és obligatori introduir cap dada de caràcter personal.

tancar